Kontingent

Aktiv

Indmeldelsesgebyr.


Forfalder ved indmeldelse


Dækker IPP2 kursus eller opgradering til IPP2 og certificerings certifikat til IPP2

1.000 kr

Årligt kontingent.


Betales forud én gang årligt for kalenderåret.

Forfalder 1. marts eller ved indmeldelse.
Ved indmeldelse efter 1. marts, betales 100 kr. pr. måned i resten af kalenderåret året sammen med indmeldelsesgebyret. Se disse eksempler:

Ved indmeldelse i juni måned betales for 7 måneder á 100 kr. + indmeldes gebyret på 1000 kr. i alt 1700 kr.
Ved indmeldelse i juli måned betales for 6 måneder á 100 kr. + indmeldes gebyret på 1000 kr. i alt 1600 kr.
og så fremdeles. Herefter betales årligt kontingent på 1000 kr.


Er der betalt passivt kontingent i samme kalenderår, som der opgraderes til aktivt medlem, fratrækkes dette beløb.

1.000 kr

Passiv

Forfalder 1. marts eller ved indmeldelse.


Med dette kontingent kan du prøve om kajakroning er noget for dig.

Du kan deltage i en workshop over 2 til 4 timer, hvor du prøver hvad det vil sige at ro kajak. Passive medlemmer inviteres når vi laver workshops. Efter workshoppen kan du deltage i 1-2 klubroninger inden opgradering til aktivt medlem.

Ved opgradering til aktivt medlem modregnes årets kontigent som passivt medlem i indmeldelsesgebyret.

Har du bare lyst til at støtte klubben er dette ogå her.


200 kr

Kontingent indbetales på reg nr. 9570 Konto nr. 13020426 Danske Bank.

Husk at angive navn, efternavn og medlemsnummer.


Logo

CVR-nummer: 41345780


Danske Bank:

reg. nr. 9570 Konto nr.13020426

© Alle rettigheder forbeholdes