Værdigrundlag for Faxe Bugtens Kajak Klub


Faxe Bugtens Kajak Klub (FBKK) udspringer af et kajakfællesskab der de seneste 10 år har roet sammen fortrinsvis på Faxe Bugt, med udgangspunkt fra Stranden ved Strandhovedvej i Faxe Ladeplads. Kajakroerne mødtes omkring deres fælles interesse for at ro kajak i fællesskab med ligesindede, hvor kaffen og samtalen undervejs var lige så vigtig som oplevelserne og udfordringerne på vandet.

Tidligt i processen blev der tænkt tanker om på sigt at skabe en kajakklub og et fremsynet medlem investerede i domænenavnet til hjemmesiden. Der blev købt private kajakker og en fælles kajaktrailer, så drømmen om dags- og overnatningsture med nye udgangspunkter og rovand kunne udleves, samtidig med at individuelle ro færdigheder og sikkerhedsrutiner blev udviklet.

Det seneste år er gruppen blevet mindre, samtidig med at interessen for at ro kajak i området er stigende. Derfor besluttede kajakfællesskabet at åbne sig for nye medlemmer ved at indstifte den nye kajakklub FBKK den 2. maj 2020.

 

Grundværdier: Sikkerhed, fællesskab og frihed

Formålet med - og aktiviteterne i - den nye kajakklub FBKK udspringer af kajakfællesskabets oprindelige værdier og iværksætterkraft, med afsæt i grundværdierne om sikkerhed, fællesskab og frihed.

 

Mission

Kajaksejlads i FBKK skal være en sikker og udviklende oplevelse i fællesskab med ligesindede, med frihed og kompetence til at dyrke sin kajaksport ud fra individuelle kriterier og formåen.

 

Sikkerhed

Aktiviteterne i FBKK er rammesat af anderkendte sikkerhedssystemer beskrevet af Søfartsstyrelsen, Søsportens sikkerhedsråd og Dansk kano- og kajakforbund DKF, eksplicit gennem tilslutningen til det internationalt anderkendte IPP-system (International Padle Pass). Sikkerhed i klubben betyder udvikling af individuelle og gruppesatte færdigheder og kompetencer, der er beskrevet gennem IPP systemets niveauer og samlet set beskrives i klubben som ”tur efter evne”. Sikkerheden i klubben er en fælles opgave med individuelt ansvar.

 

Fællesskab

Klubben bygger på et fællesskab af medlemmer med fælles interesse for at ro kajak. Fællesskabet giver plads til medlemmer på alle niveauer og forpligter det enkelte medlem til at udvikle sig og til at tage medansvar for klubbens aktiviteter. Klubben arbejder for at udvikle rammerne for fælles aktiviteter, læring og samvær både på land og på vandet, gerne i samarbejde med ligesindede foreninger, fonde og organisationer. Der udvikles og vedligeholdes faciliteter til opbevaring og transport af klub- og private kajakker og lokaler til klubbens aktiviteter.

 

Frihed

Sikkerhedsarbejdet og fællesskabet i klubben styrker og udvikler det enkelte medlems kompetencer og frihed til at dyrke kajaksport og ”tur efter evne”. Friheden for den enkelte er aldrig på bekostning af sikkerheden i kajakroningen og klubbens fællesskab. Klubbens medlemmer har frihed til at dyrke deres kajaksport med eget ansvar inden for dansk og international gældende lov og søret både indenfor og udenfor klubbens regi.

Kontakt os for indmeldelse her.

Bank: Danske Bank reg nr. 9570 Konto nr. 13020426

 
 
 
 
 
Aktiv
Passiv
 
 
 
Logo

CVR-nummer: 41345780


Danske Bank:

reg. nr. 9570 Konto nr.13020426

© Alle rettigheder forbeholdes